Зцілення творчістю: методи арт-терапії та поради психолога

Що таке арт-терапія

Багато хто чув про арт-терапію, але далеко не завжди є можливість досягти повного розуміння цього поняття, того, що воно означає, і тим більше можливостей, які з’являються в залежності від наших цілей. Насправді потенціал арт-терапії здатний допомогти людині проявити те, що ховалося глибоко всередині, за межами власного розуміння, стати новим способом самопізнання, емоційного розкриття, а також пошуком відповідей на питання, що давно турбують.

Розібратися в темі сучасної арт-терапії допомогла Олена Вознесенська – кандидатка психологічних наук, президентка Всеукраїнської громадської організації «Арт-терапевтична асоціація».

Що таке сучасна арт-терапія?

Арт-терапія виникла на стику мистецтва, психології та медицини, тому розвиток її протікає залежно від розвитку цих сфер діяльності людства. Можна сказати, що арт-терапія постійно розвивається, і у своєму розвитку слідує за розвитком мистецтва. Так до арт-терапії, наприклад, увійшов постмодерн з новими підходами як до терапії, так і до мистецтва – інсталяціями, перфомансами, ленд-артом. Арт-терапія – це не явище, це серйозний психотерапевтичний підхід, який при нібито простоті застосування, дуже глибокий та дає потужний психотерапевтичний ефект.

А основна «концепція» – лікування з допомогою творчого самовираження – залишилася постійною. Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної допомоги, заснований на мистецтві та творчості. Як бачимо, ключове слово тут «арт» – мистецтво. Коли ми визначаємо арт-терапію, ми використовуємо поняття «зцілення». Арт-терапія – це метод лікування з допомогою мистецтва. «Зцілення», у нашому розумінні, це досягнення цілісності – насамперед психічної. Воно пов’язане з духовною цілісністю, гармонією духу та тіла. Мистецтво є психотерапевтичним за своєю природою та сутністю. І арт-терапевт цілеспрямовано використовує мистецтво та творчу діяльність для супроводу клієнта у кризовий період.

Які можливості арт-терапії?

Арт-терапія не має обмежень у використанні. В арт-терапії можливе застосування будь-яких психологічних теорій та моделей. Тільки мовою спілкування стають не тільки слова, а й художні образи, рухи тіла, музичні звуки.

Арт-терапію можна застосувати в роботі з будь-якою проблемою: з травматичними переживаннями, з тим, про що неможливо говорити, з психосоматичними захворюваннями, з міжнаціональними конфліктами. Арт-терапією працюють з дітьми, які ще не можуть висловити словами свої почуття та емоції, з людьми похилого віку, покращуючи якість їхнього життя, емоційний настрій, з постраждалими, які перебувають у стані шоку. У будь-якому випадку буде покращення стану, розширення можливостей, розвиток саморегуляції тощо.

Нашкодити арт-терапія неспроможна, хоча може нашкодити арт-терапевт, якщо неглибоко розуміє особливості застосування творчих завдань, матеріалів, не усвідомлює вплив творчості.

Що таке арт-терапія та як допомагає

Які існують методи арт-терапії?

В арт-терапії стільки методів, скільки видів мистецтва: арт-терапія (у вузькому розумінні – використання образотворчої творчості), музикотерапія, драматерапія, танцювально-рухова терапія, бібліотерапія (використання літературної творчості – написання казок, есе, хокку та інших жанрів поезії) .

Не може бути методу, наприклад, мандалатерапії, оскільки для зцілення недостатньо гармонізації стану з допомогою створення мандал, а потрібен ширший контекст усвідомлення себе, своїх почуттів, потреб, устремлінь, взаємодії зі світом, формування навичок побудови відносин, особистісний розвиток та психологічна зрілість. Створення мандал (так звана «мандалотерапія») є лише однією з методик арт-терапії у вузькому значенні цього слова – зцілення за допомогою створення художніх образів.

Образотворче мистецтво

Завдяки тому, що в процесі малювання (і взагалі створення будь-яких зображень) у нас активно задіюється права, творча півкуля мозку, то ліва, що відповідає за аналіз інформації, менше включається до критики. Тому важливим є саме спонтанне вираження емоцій через процес творчості. Потрібно просто зосередитись на малюванні, не думаючи про те, яким буде його результат. Звільнена від внутрішнього контролю, підсвідомість відкриває доступ до внутрішніх ресурсів, що дає ключ до розуміння себе, а також джерела творчості та нових ідей.

Відновлення сил за допомогую музики

Музика, як ми знаємо, впливає наш внутрішній стан. Але вона здатна впливати не тільки на емоції, а й у тіло людини. Активна музикотерапія – це коли людина сама бере участь у створенні музики (переважно – простими інструментами, доступними аматору). Така терапія найчастіше застосовується у групах, де кожна людина грає на своєму інструменті, і метою буде налагодження ефективної комунікації між людьми.

Танець – інтеграція тіла та емоцій

Танець допомагає звільненню з тіла емоцій (і позитивних, і негативних), яким людина не давала виходу у повсякденному житті. Залишаючись невираженими, вони впливають роботу тіла, створюють м’язові блоки. Танцювально-рухова терапія допомагає як запобігати утворенню блоків, так і руйнувати їх. У процесі людина може відчути, що покращується не лише її емоційний стан (наприклад, знижується рівень стресу), а й фізичний – у рухах з’являється більше свободи, їх уже нічого не сковує. Тіло та емоції приходять до рівноваги.

Але групові заняття з тренером з танців для цієї мети не підійдуть – як і у всіх інших видах арт-терапії, терапію має супроводжувати свобода, а спрямовувати рухи може лише поточний внутрішній стан людини. Тому – більше спонтанності!

Розкриття ігрового та емоційного потенціалу – драматерапія

Ігрова терапія поєднує у собі можливості технік з розвитку уяви (наприклад, творення) і рухових, оскільки бере участь і тіло. З її допомогою можна обіграти ситуацію, що турбує, і усвідомити те, що відбувається на більш глибоких рівнях несвідомого. При драматерапії повне залучення у те, що відбувається, «тут і зараз», допомагає розвивати зосередженість; удосконалюються навички винахідливості, рішучості, пам’яті; з’являються відповіді на хвилюючі питання та можливість почуватися краще.

Літературна творчість

Так само, як і драматерапія, терапія літературою здатна допомогти прожити альтернативні сценарії з минулого, щоб позбавитися пригніченого стану або полегшити його. Або ж задіяти уяву для створення варіантів подій майбутнього.

Багато відомих практик з розкриття творчих здібностей – це бібліотерапія в її активній формі, наприклад, техніка «ранкові сторінки». Необхідно повністю відключити голос «внутрішнього критика» і писати лише те, що спадає на думку, за необхідності попередньо ставлячи питання. Аналіз написаного, якщо метою є генерація нових ідей, відбувається після того, як запис завершено.

Види та методи арт-терапії

Найчастіше неможливо віднести ту чи іншу технологію до певного виду чи форми арт-терапії. У психотерапевтичному просторі зазвичай практикується мультимодальний підхід – використання кількох видів мистецтв, послідовна робота у кількох творчих модальностях.

Коли група створює карту, на якій відображені місця подій щойно написаної казки, після чого відбувається її драматизація – до якого виду віднести це заняття: до драматерапії, власне арт-терапії чи все ж таки казкотерапії? Адже в основу всього лягла вигадана казка. Малюнок рухів чи танець намальованого персонажа – це арт- чи танцювально-рухова терапія?

Поєднання різних форм терапії творчістю дозволяє максимально мобілізувати творчий потенціал клієнтів та знайти ті способи творчого самовираження, які найбільшою мірою відповідають їх можливостям та потребам, та надати кожному додаткові можливості вираження своїх почуттів та думок.

Чи існують універсальні методи арт-терапії?

Арт-терапія як спосіб лікування з допомогою творчого самовираження може бути корисною всім клієнтам, з будь-якими проблемами. Арт-терапевт вибирає (або створює) конкретну методику або використовує якусь техніку для певного клієнта з урахуванням його запиту, життєвої ситуації. Без арт-терапевта не буде арт-терапії. Напевно, єдине, що можна використовувати для самозцілення – це створення мандал. Малювання мандал гармонізуватиме емоційний стан, але не буде арт-терапією без професійного арт-терапевта.

Чи може людина самостійно визначити для себе цілі та методи арт-терапії?

Людина приходить психотерапію вже із запитом, тобто, з певною метою. Або ж визначає цю мету разом із терапевтом (арт-терапевтом) на перших зустрічах. Але не можна самостійно визначити напрямок та методику, не будучи фахівцем. Хіба що використовувати метод «проб та помилок».

Наприклад, така поширена проблема, як брак натхнення, може бути наслідком емоційного вигоряння, результатом травмуючого досвіду, обумовлено особливостями розвитку і виховання. Арт-терапевт не працює із симптомом, арт-терапевт працює з людиною.

Для використання арт-терапії у психологічній практиці потрібна спеціальна підготовка. Арт-терапія лише зовні проста в застосуванні: це лише здається, що можна дати клієнту тему для малювання та наприкінці його похвалити. Підготовка арт-терапевта триває не один рік. Він повинен мати знання як в галузі психології, так і з творчих спеціальностей, повинен бути творчо розвиненим і особистісно зрілим.

Він повинен розуміти, як впливає на психіку клієнта той чи інший матеріал, чому в одному випадку потрібно дати акварель, а в іншому – пластилін, в одному випадку – запропонувати вигадати казку, а в іншому – «станцювати» свій стан.

Раскрашивание помогает улучшить эмоциональное состояние

Арт-терапія в особистому режимі – з чого почати?

Знайомство з арт-терапією можна розпочати зі знайомства з арт-терапевтом. Саме він підбере необхідні методики та техніки для такого знайомства. Арт-терапія – це не рукоділля і не «просто помалювати». Арт-терапія – це психотерапевтичний метод.

Для покращення емоційного самопочуття, розвитку творчих можливостей, підвищення енергії, розширення горизонтів особистісного розвитку підходять будь-які види творчості і не лише. Комусь важливою є взаємодія з природою, комусь – спорт, комусь живопис, комусь – спілкування з друзями. Кожна людина знаходить собі заняття, яке її тішить, дає ресурс.

Можна вести «щоденник задоволень» і щодня записувати, що порадувало, що доставило задоволення: аромат кави вранці, гарний захід сонця, несподівана зустріч, ванна з піною. Кожному – своє.

Що таке арт-терапія: найголовніше

  1. Мистецтво є психотерапевтичним за своєю природою. Лікування пов’язане з духовною цілісністю, гармонією духу та тіла. Творчість у будь-якому вигляді може допомогти прожити та виразити свій внутрішній світ.
  2. Арт-терапія може бути корисною людям з будь-якими проблемами. Арт-практики, крім того, що допомагають вирішити існуючі проблеми, дають можливість краще пізнати себе. Спочатку відбувається постановка задачі, а потім визначається одна або кілька методик, оскільки універсальної не існує.
  3. Арт-терапія не може зашкодити. «Протипоказанням» до занять певними арт-терапевтичними практиками може бути приналежність до творчої професії. Наприклад, художник прагнутиме створити естетично привабливий продукт, а не висловити зміст свого внутрішнього конфлікту. Тільки це умовне протипоказання – з художником можна співати чи танцювати, а з хореографом – складати казки.
  4. Арт-терапія не має обмежень у використанні. Мовою спілкування стають як слова, а й художні образи, рухи тіла, музичні звуки. У будь-якому випадку буде покращення стану, розширення можливостей, розвиток.
  5. Методики арт-терапії потребують присутності кваліфікованого фахівця. Самостійну практику дозволяє проводити лише створення мандали, яке гармонізуватиме емоційний стан, допоможе підключитися до джерела натхнення, отримати відповіді на запитання.